Vận chuyển: 0988.023.428

Sales: 0988.023.428         Bảo hành: 0964.21.31.89

Trợ giúp

Chính sách - dịch vụ bảo hành

Công ty luôn hỗ trợ khách hàng tối đa trong thời gian bảo hành của sản phẩm cũng như sửa chữa tư vấn cho khách hàng về sản phẩm đã hết bảo hành. Nếu có thể đổi mới Công ty chúng tôi sẽ nhận hàng và đổi mới cho khách hàng.

Copyright 2017 GGM Company. All prices excl, tax, incl. Shipping Cost